Địa chỉ: Ấp Phú Thạnh, xã Phú Phong, Huyện Châu Thành, Tiền Giang
Điện thoại: 02733613311
Hotline: 02733613311
 • Lê Hồng Như
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên- TTCM
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng
 • Huỳnh Thị Tư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Đoàn Thị Kim Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Y tế
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng sư phạm
 • Nguyễn Thị Cẩm Mến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại hoc sư phạm mầm non
  • Điện thoại:
   0979584372